Taşıma kapasitelerinin yüksek olması kirişli ve kirişsiz sistemlerde kolay uygulanabilmesi, istiflendiğinde az yer kaplaması nedeniyle tercih sebebidir. Uygun projelerde kiriş altlarında kovanlı, döşemelerde ise masa kalıp kullanımı ekonomik ve güvenilir sonuçlar verir. Aşağıda görüldüğü gibi Mahya ve ızgarayı kereste kullanarak 90cm kalınlığında h=6.0m döşemeleri dökmek mümkündür.