Tek Yüz Perde Kalıp ve Kuşak Sistemleri; fore kazık önlerindeki duvarlarda, istinat duvarlarında, kalın perde duvarlarda, baraj inşaatlarında, ankrajlama yapılamayan betonarme yapılarda kullanılır. Perde yüksekliğine bağlı olarak beton basıncına göre farklı tip Tek Yüz Perde Kuşakları tasarlanır. Tek yüz perde kuşakları bir kez kurulduktan sonra demonteye ihtiyaç duyulmadan, modülün ağırlığına göre tek parça halinde taşınabilir.